Psychoterapeutická sezení zaměřená na klienta, pár a rodinu, pozitivní koučink (sportovci, umělci apod.)

 "Spokojenost není o životě bez problémů. Spokojenost může být cestou a radostí z překonávání a zvládání potíží. Spokojenost je naučit se schopnosti problémům nepodléhat. Spokojenost je také o odvaze. Spokojenost je dobře řízené očekávání či představa..."

         Jmenuji se Zdeněk Staněk a nabízím vám individuální, párové a také rodinné sezení (psychoterapii). Dále poradenství (psychologie, speciální pedagogika...) a také mentální koučink - zvládání vlastní mysli, sebepoznávací, seberozvojová sezení, mindfulness (všímavost), relaxační cvičení a meditace na zklidnění těla a mysli a nalézání sebe (hledání a poznávání sama sebe - nemůžeme nebýt, tím kým jsme...)  arteterapii...
Terapeutické práci s dospělými, dospívajícími a dětmi se věnuji 20 let. Sezení probíhají dle domluvy, vycházím z individuálních potřeb a přání klienta.
Využívám nejnovější poznatky z psychoterapie, psychologie, pedagogiky, arteterapie a z univerzálních přírodních principů se zaměřením se na:
 • osobní problémy a zatěžující náročné situace, události a stavy
 • skleslost, únavu, skepsi, rezignaci
 • úzkost a strach (např. ze zkoušky, z lidí, ze smrti...)
 • krize a konflikty
 • stres a fóbii
 • různé druhy závislostí (kromě jiných závislost na komfortní zóně, konzumu...)
 • problémové chování dětí a dospívajícíh (např. agrese, sebepoškozování, porucha příjmu potravy...)
 • oslabený či narušený vztah v manželství či partnerství
 • rozlady a proces vyhoření
 • ztrátu životního smyslu a směřování
 • aj.
Pro koho?

Sezení jsou vhodná pro:

- dospělé
- manželské páry, partnery
- rodiče s dětmi
- dospívající
- sportovce, umělce a pro lidi, kteří se potřebují ve své činnosti maximálně soustředit a koncentrovat...

"Pád na hubu, je krokem vpřed." (české přísloví)

Kontaktujte se a přijďte, pokud:

- máte osobní problémy, konflikty, stresy…
- chcete se zaměřit na náročné životní události, úmrtí, traumata, tíživá témata…
- prožíváte nepříjemné emoce a psychické stavy (skleslost, smutek, depresi, úzkost, strach, paniku, agresi, výkyvy v náladách, únavu, stres, vztek, závislost, fobii…)
- chcete se věnovat vztahovým problémům (prozkoumat vztahovou rovinu…)
- máte problémy s dětmi anebo vaše dítě problém v chování
- máte problém sami se sebou...
- cítíte bezmoc a bezradnost v rodinném prostředí, v pracovním prostředí, ve společnosti...
- chcete změnu a máte zájem osobnostně se více rozvíjet, poznávat se a věnovat se vnitřnímu vývoji či růstu (vedení k prorůstovému myšlení na rozdíl od fixního myšlení...)
- máte strach z vážných nemocí anebo vám byla nemoc diagnostikována (psychoterapie = imunoterapie)
- a jiné…

Kde?:

Sezení si můžete vybrat ze čtyř uvedených míst (mohou probíhat i ve vašem domácím prostředí):

RUMBURK - ul. Vrchlického 32/4, 4. patro, zvonek - Agentura Pondělí, Rumburk
                   
     (Po-Pá od 17:00 – 22:00hod., So-Ne dle domluvy)
 
- VELKÝ ŠENOV
     (Po-Pá od 17:00 – 22:00hod., So-Ne dle domluvy)

DĚČÍN - v prostorách Ambulance psychoterapie a arteterapie 
              
     (Po-Pá od 19:00 – 22:00hod., So-Ne dle domluvy)

ÚSTÍ NAD LABEM - v prostorách Dobrovolnického centra, o.s. 
                                
     (Po-Pá od 19:00 – 22:00hod., So-Ne dle domluvy)

- dle domluvy na jiném místě v okr. Česká Lípa a Liberec.


Nabízím sebezkušenostní kurzy a seberozvojové sezení. 

1. Kurz zaměřený na rozvíjení sociálních dovedností, především na efektivní komunikaci, řešení konfliktních situací, zvládání stresu, agrese a přístupu k agresivním jedincům, antistresové techniky, techniky proti manipulaci apod. (využití v osobním a profesním životě)

2. Kurz zaměřený na výchovu dětí a na využití vhodnějších přístupů apod. (využití v rodinném životě a ve školských zařízeních)

3. Kurz zaměřený na vnitřní rozvoj, prorůstové myšlení (odklon od fixního způsobu uvažování, relaxační cvičení, meditace...)

4. Arteterapeutický kurz - je zaměřený na sebepoznávání prostřednictvím vlastních vytvořených obrazů - arteterapie, artefiletika (cesta k sobě, osobnostní růst, sebepoznávání, nalézání osobních témat, vlastních zdrojů a smysluplného zdravého životního směru aj.).

Jednotlivé kurzy připravuji „na míru“, dle konkrétní poptávky, mohou probíhat i individuálně.

Máte-li jakoukoliv otázku, napište anebo zavolejte:

Mgr. Zdeněk Staněk, Ph.D.
mobil: 720 484 975
email: zdenekstanek@seznam.cz
akreditovaný rodinný a systemický terapeut 
http://soft-zs.cz/akreditace/terapeuti
Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) - členství: psychoterapeut, řádný člen ČAP

 

Mgr. Zdeněk Staněk, Ph.D.
   +420 720 484 975
   zdenekstanek@seznam.cz

Po - Pá 17:00 - 22:00
So, Ne dle dohody