Psychologické a pedagogické poradenství pro rodiny s dětmi a mládeží

Nabídka pro rodiny s dětmi:
- Pedagogicko-psychologické poradenství pro rodiče s dětmi (poruchy chování a emocí - lži,
   krádeže, dítě nerespektuje ostatní děti ve skupině a dospělé autority, záškoláctví,
  sebepoškozování, ničení majetku, týrání zvířat, verbální a fyzická agrese, šikana, afekty, závislosti aj.)
- Podpora v obtížných životních situacích a krizích
- Výchova dětí s problémovým a rizikovým chováním
- Pomoc dětem, které se nacházejí v roli oběti
- Problémy při rozpadu rodiny a podobně
- Relaxační techniky
- Kurzy a přednášky na objednávku (poruchy chování a emocí,…).


Mgr. Zdeněk Staněk
   +420 720 484 975
   zdenekstanek@seznam.cz

Po - Pá 17:00 - 22:00
So, Ne dle dohody