Individuální, párová a rodinná psychoterapie, arteterapie pro všechny zájemce

"Pokud věříte, že to půjde, i když věříte, že to nepůjde, tak v obou případech máte pravdu."

Stojí za to přijít... Pokud se rozhodnete jinak, můžete být poté zklamaní z toho, že jste to nevyzkoušeli a přišli tak o pro vás důležitou zkušenost. 
Pokud chcete, tak si můžete v průběhu vaší terapie ("terapeutické cesty") vytvořit skutečný nadhled, získat radost ze sebepoznávání, intenzivněji se propojovat sami se sebou a s ostatními ve svém životě, být více akční a méně stagnující...
Můžeme se společně zaměřit na vaše přetížení stresem a na silná často neuvědomovaná přesvědčení z raného věku, která vás aktuálně nepouští dále. Můžete se zamyslet nad svým životem a opravdu jej poznat.
Osvobození od útlaku a stresů vnějšího prostředí je nezbytné, ale je možné pouze v případě, že se napřed dokážete osvobodit od tyranie svého vlastního hluboce zakořeněného bytostného přesvědčení. Možnou cestou je kromě jiného vedení v relaxačních cvičeních a meditacích...

JAK?
Aktuálně se vám nabízí:

- Individuální terapie, poradenství - pro jednotlivce

- Párová terapie, poradenství - pro manželské páry, partnery

- Rodinná terapie - sezení se všemi rodinnými členy anebo s částí rodiny (práce s rodinným systémem)

- Arteterapie - sebepoznávání prostřednictvím vytvořených obrazů (pro jednotlivce či skupinu)

- Relaxační cvičení, meditace – autogenní trénink, progresivní relaxace, práce s tělem, dechová cvičení, meditace aj.

PRO KOHO?
Pro jednotlivce, pár či rodinu se zaměřením se na:

- Znepokojivé stavy, opakující se nepříjemné emoce a situace 
- Vztahové problémy (partnerské, manželské, rodinné, pracovní,...)
- Obtíže v komunikaci
- Problémy, které vycházejí z nezjevných "životních scénářů"
- Psychosomatické potíže (symptomy)
- Problémy s vnímáním vlastního těla
- Traumatické události
- Náročné životní situace, krize
- apod....

Pokud se ve své životní situaci přestáváte hůře orientovat, nenalézáte jasný směr a nové strategie ke zvládání nově objevujících se událostí anebo vnímáte, že vaše zdroje jsou nevyužité či vyčerpané,… a pokud znepokojivý stav přetrvává, pak se určitě kontaktujte:

Mgr. Zdeněk Staněk, Ph.D.

mobil: 720 484 975
email: zdenekstanek@seznam.cz
akreditovaný rodinný a systemický terapeut
http://soft-zs.cz/akreditace/terapeuti
Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) - členství: psychoterapeut, řádný člen ČAP

Základní informace o průběhu sezení:

Sezení probíhají obvykle formou rozhovoru s využitím psychoterapeutických technik, se kterými je každý předem seznámen. Upřednostňuji individuální přístup, vycházím především z potřeb daného člověka, se kterým společně hledáme „cestu“ k porozumění daného aktuálního stavu a k přijatelným reálným možnostem...
Lze se dohodnout na jednorázových konzultacích anebo na střednědobých či dlouhodobých pravidelných sezeních (dle vašich požadavků a podmínek).
Můžete přijít sami, s dětmi, s partnerem anebo s rodinou.

Dobře zvládnutá náročná krizová (bolestná) událost umožňuje větší životní posun a zrání osobnosti.
Dobrým člověkem se nerodíme, dobrým člověkem se stáváme.


Zaručuji Vám maximální diskrétnost, mlčenlivost, anonymitu dle etického kodexu. Jakékoliv informace o vás (osobní údaje) nebudou zaznamenávány do žádného systému.

 

Mgr. Zdeněk Staněk, Ph.D.
   +420 720 484 975
   zdenekstanek@seznam.cz

Po - Pá 17:00 - 22:00
So, Ne dle dohody