Individuální a skupinová psychoterapie, arteterapie pro dospělé

Pokud chcete, tak můžete znovu získat skutečný nadhled, radost a intenzivněji se propojit s ostatními, se životem…
Jak?
Aktuálně se vám nabízí:
- Individuální poradenství, terapie pro jednotlivce
- Skupinové poradenství, terapie pro partnery
- Arteterapie - sebepoznávání prostřednictvím vytvořených obrazů (jednotlivec či skupina)
- Relaxační cvičení – autogenní trénink, progresivní relaxace aj.

Nabídka pro jednotlivce či skupinu:
Pomoc je zaměřená na:
- Znepokojivé stavy a opakující se nepříjemné pocity
- Vztahové problémy (partnerské, rodinné, pracovní)
- Obtíže v komunikaci
- Problémy, které vycházejí z nezjevných životních scénářů
- Psychosomatické potíže
- Problémy s vnímáním vlastního těla
- Traumatické události
- Náročné životní situace, krize a jiné...

Pokud se ve své životní situaci přestáváte orientovat, nenalézáte směr a nové strategie, vnímáte, že vaše zdroje jsou nevyužité,… a pokud znepokojivý stav přetrvává navzdory vašemu úsilí, pak se kontaktujte:
mobil: 720 484 975
email: zdenekstanek@seznam.cz

Základní informace o průběhu sezení
Sezení probíhají obvykle formou rozhovoru s využitím různých technik, se kterými je každý dopředu seznámen. Ke každému přistupuji individuálně, vycházím především z potřeb daného člověka, se kterým společně hledáme „cestu“ k porozumění problematiky a k řešení...
Lze se dohodnout na jednorázových konzultacích anebo na střednědobých či dlouhodobých pravidelných sezeních (dle vašich požadavků a podmínek).
Můžete přijít sami, s partnerem anebo s rodinou.


Dobře zvládnutá krizová situace přispívá k posunu a zrání osobnosti.
Zaručuji maximální diskrétnost, mlčenlivost, anonymitu dle etického kodexu.


Mgr. Zdeněk Staněk
   +420 720 484 975
   zdenekstanek@seznam.cz

Po - Pá 17:00 - 22:00
So, Ne dle dohody